Luxmed Rzeszów - St. Joseph’s Heart Center Rzeszów

18th PQRST
Subcarpathian Heart Rhythm Course

Arrhythmias, Heart Failure and Interventions

Monday
November 6, 2023
www.pqrst.pl

Conference hosts:

Dr Ewa Futyma
NZOZ Luxmed, St. Joseph’s Heart Rhythm Centre, Rzeszów

Prof. Piotr Futyma
University of Rzeszów and St. Joseph’s Heart Rhythm Center, Rzeszów

Dr Bernadetta Deręgowska
Polish Cardiac Society, Subcarpathian Division

Faculty:

Prof. Piotr Kułakowski
Postgraduate Medical School, Warsaw

Prof. Andrzej Kutarski
Medical University of Lublin, Poland

Prof. Radosław Lenarczyk
Silesian Centre for Heart Disease, Poland

Dr John Mandrola
Baptist Health in Louisville/Medscape Cardiology, USA

Prof. Andreas Metzner
University Heart & Vascular Center Hamburg, Germany

Dr Paweł Moskal
University Hospital of Krakow, Poland

Prof. Christian Sticherling
University Hospital in Basel, Switzerland

Venue: Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
Lubomirski Summer Palace
Ul. Jana Dekerta 2, Rzeszów

14:30 - 15:00 Registration

15:00 - 15:10 Welcome – Prof. Piotr Futyma

15:10 - 16:40 Session I: Arrhythmia management in 2023
Chairs: Prof. Piotr Kułakowski, Prof. Piotr Futyma

  • Atrial fibrillation ablation – Prof. Christian Sticherling
  • Cardioneuroablation – Prof. Piotr Kułakowski
  • Ablate and pace strategy – Dr Paweł Moskal
  • Optimal timing of EP interventions – Dr John Mandrola

17:00 - 18:30 Session II: Complications of interventions
Chairs: Prof. Radosław Lenarczyk, Dr Paweł Moskal

  • Lead extraction – Prof. Andrzej Kutarski
  • Cardiac tamponade – Prof. Andreas Metzner
  • Surgical management – Prof. Kazimierz Widenka
  • Perfect way to avoid complications – Dr John Mandrola

18:30 Dinner

Registration:
+48-501-648-911
rzeszow.luxmed@gmail.com

*Wydarzenie finansowane ze środków własnych organizatora
Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE