Luxmed Rzeszów - St. Joseph’s Heart Center Rzeszów

15th PQRST
Subcarpathian Heart Rhythm Course

Arrhythmias, Heart Failure and Interventions

Monday
October 17, 2022
www.pqrst.pl

Conference hosts:

Dr Ewa Futyma
NZOZ Luxmed, St. Joseph’s Heart Centre Rzeszów

Dr Miłosz Marć
Polish Cardiac Society - Subcarpathian Division

Prof. Piotr Futyma
University of Rzeszów and St. Joseph’s Heart Rhythm Center, Rzeszów

Faculty:

Dr Stefano Bordignon
Cardiologishes Centrum Bethanienen, Frankfurt

Prof. Rakesh Gopinathannair
Kansas City Heart Rhythm Institute

Prof. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze

Dr Maciej Kolowca
University of Rzeszów

Prof. Piotr Kułakowski
Postgraduate Medical School, Warsaw

Dr John Mandrola
Baptist Health in Louisville/Medscape Cardiology

Dr Paweł Moskal
University Hospital, Kraków

Prof. Andrzej Przybylski
University of Rzeszów

Venue: Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
Lubomirski Summer Palace
Ul. Jana Dekerta 2, Rzeszów

15:30 - 16:00 Registration

16:00 - 16:10 Welcome - Prof. Piotr Futyma

16:10 - 17:40 Session I
Chairs: Prof. Piotr Futyma, Dr John Mandrola, Prof. Piotr Kułakowski

  • Cardioneuroablation in vasovagal syncope – Prof. Piotr Kułakowski
  • Pulsed field ablation – Dr Stefano Bordignon
  • Critical appraisal of interventional electophysiology – Dr John Mandrola

18:00 - 19:30 Session II
Chairs: Prof. Andrzej Przybylski, Prof. Ewa Jędrzejczyk-Patej, Dr Stefano Bordignon,

  • Reconstructive cardiac surgery – Dr Maciej Kolowca
  • Atrial fibrillation and heart failure – Prof. Rakesh Gopinathannair
  • Physiological pacing – Dr Paweł Moskal

Dinner

Registration:
+48-501-648-911
rzeszow.luxmed@gmail.com

*Wydarzenie finansowane ze środków własnych organizatora
Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE